BUDŻET OBYWATELSKI

W GMINIE BARCIN

  


Lista projektów

czym jest budżet obywatelski?

 

 

Szanowni Państwo!

Witamy na platformie Budżet Obywatelski w Gminie Barcin w 2018 roku.

Rozpoczynamy trzecią edycję Budżetu Obywatelski w Gminie Barcin na 2018 rok.

 Masz ciekawy pomysł na zadanie inwestycyjne? Szkolenie? Wydarzenie kulturalne? Inicjatywę? Zgłoś swoją propozycję do sfinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018! Wnioski można składać już od 8 maja do 18 czerwca 2017 roku. Do rozdysponowania jest 300 000 zł na realizację zadań na obszarze miasta Barcin i 70 000 zł na obszarze sołectwa Piechcin.

WŁĄCZ SIĘ DO GRY I ZACZNIJ DZIAŁAĆ !

Prawdopodobnie masz jedyną okazję wydać tyle kasy :)

 

 

 

 


BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE BARCIN NA 2018 ROK - TRZECIA EDYCJA.

Masz ciekawy pomysł na zadanie inwestycyjne? Szkolenie? Wydarzenie kulturalne? Inicjatywę?

Zgłoś swoją propozycję do sfinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018!

Wnioski można składać już od 8 maja do 18 czerwca 2017 roku.

Do rozdysponowania jest 300 000 zł na realizację zadań na obszarze miasta Barcin i 70 000 zł na obszarze sołectwa Piechcin.

Jak to zrobić?

  1. Pobierz formularz zgłoszenia zadania i przedstaw w nim informacje o swoim projekcie (proponowane zadanie może dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, z wyłączeniem zadań na rzecz jednostek organizacyjnych gminy).
  2. Pobierz formularz wykazu osób  i zbierz minimum 15 podpisów poparcia pod swoim pomysłem od osób zamieszkujących właściwy obszar konsultacji.

Co to oznacza?

Jeżeli jesteś mieszkańcem Barcina, twój projekt musi być przewidziany do realizacji wyłącznie na terenie Barcina a osoby go popierające muszą być mieszkańcami Barcina.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Piechcina lub Aleksandrowa, twój projekt musi być przewidziany do realizacji wyłącznie na terenie sołectwa Piechcin a osoby go popierające muszą być mieszkańcami tych miejscowości.

Zarówno wnioskodawca jak i osoby popierające daną inicjatywę muszą mieć skończone 16 lat.

  1. Złóż wniosek wraz z listą poparcia do Urzędu Miejskiego w Barcinie, bądź elektronicznie.
  2. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w uzgodnieniu z Burmistrzem Barcina przeprowadzi weryfikację projektów pod względem gospodarności oraz formalno-prawnym.
  3. Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami danego obszaru konsultacji.

Co to oznacza?

Głosowanie tajne, w wyznaczonych lokalach lub drogą elektroniczną. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wstawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na karcie głosowania do wysokości kwoty budżetu obywatelskiego na danym obszarze.

  1. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Barcin przyjęte zostaną  zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  2. Realizacja zadań nastąpi w 2018 r. 

 

Formularze dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie, w Miejskim Domu Kultury w Barcinie,  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie i jej filiach w Barcinie i Piechcinie oraz na stronie www.barcin.pl zakładka Budżet Obywatelski

Zasady Budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin w 2018 roku określa Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r.


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00