Pomoc

Sympatyczna Olimpiada

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Zespół Szkół Nr 1 w Barcinie, Stadion Miejski w Barcinie

3. Opis zadania/projektu

Przedmiotem zadania będzie zorganizowanie i przeprowadzenie:

1. Sympatycznej Olimpiady - spotkania uczniów przedszkoli i szkół z terenu Gminy Barcin z grupami młodzieży zrzeszonej w PaTPORTACH, które powstały od czerwca do grudnia 2015 roku w województwie kujawsko - pomorskim oraz z dziećmi i młodzieżą z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych.

Sympatyczna Olimpiada ma na celu propagowanie idei zdrowego, bezpiecznego życia wśród dzieci i młodzieży. Stworzy również okazje do zmagań sportowych, rozwijania ich zainteresowań, umiejętności oraz wiedzy poprzez w warsztatach tematycznych (warsztatach poszerzających umiejętności np. aktorskie, reporterskie, fotograficzne, taneczne, kulinarne, dekoratorskie, z robotyki i geocachingu) i profilaktycznych oraz podczas zajęć integracyjnych.

2. Spotkania szkoleniowego dla osób dorosłych z terenu gminy i stowarzyszeń współpracujących z zakresu profilaktyki rówieśniczej. Działania te będą wspierać Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Profilaktyki "Sympatycy", od lat współpracujące w propagowaniu idei profilaktyki rówieśniczej, będące organizatorem m. in. festiwalu Teatrów Profilaktycznych "PoPaTrz".

4. Szacunkowa wycena zadania

18.000,00

5. Uzasadnienie

Wyniki badania diagnostycznego przeprowadzonego w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie w roku 2016 wskazują, iż 25% badanych zapaliło papierosa, 33% piło alkohol, 2% zażywało narkotyku, a blisko 1/4 brała leki bez wiedzy osoby dorosłej. Więcej niż 1 raz z papierosami miał do czynienia co piąty gimnazjalista, z alkoholem - 25% próby badanej. W kwestii narkotyków odsetek wynosi 3,4%, a leki bez wiedzy osoby dorosłej więcej niż jeden raz przyjęło 22,5% uczniów. 4,3% badanych twierdzi, że alkohol/papierosy kupiło samodzielnie, odpowiednio 1,7%/3,4% nabyło je za pośrednictwem osoby dorosłej. W odpowiedzi na pytanie o możliwość zakupu narkotyku w szkole 29% deklaruje brak wiedzy na ten temat, 29% zaprzecza takiej możliwości, 6,3% sygnalizuje, że słyszało o takiej możliwości, a 1,6% potwierdza bycie świadkiem takiej sytuacji.

Badania monitorujące problem uzależnień wśród młodzieży jednoznacznie wskazują na wzrastający kontakt młodzieży ze środkami odurzającymi i obniżającą się granicę inicjacji. Jest to wynikiem różnych uwarunkowań, z których poza wpływem rodziny macierzystej, najistotniejsze w tej grupie wiekowej stanowią: ciekawość, nuda, potrzeba zaistnienia w grupie rówieśniczej, potrzeba akceptacji i zbudowania własnej autonomii. Jednocześnie pojawiają się nowe formy uzależnień, np. cyberprzestępczość, uzależnienie od korzystania z Internetu, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Problem przemocy w cyberprzestrzeni nie dotyka z resztą tylko młodzieży w wieku dojrzewania. Z agresją, głównie słowną i wykorzystującą przestrzeń wirtualną, zmagają się również uczniowie szkół podstawowych. Już na tym poziomie widoczne są coraz większe problemy z przyjmowaniem norm społecznych jako wewnętrznego kompasu przy podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych. Dostrzegalny staje się problem coraz mniejszej wrażliwości i empatyczności oraz braki w umiejętnościach społecznych wynikające z przeniesienia kontaktów międzyludzkich z przestrzeni realnej do wirtualnej. Młodzież, która uczestniczy w programie "Profilaktyka a Ty" jest żywym przykładem na to, że można bawić się, dojrzewać, nawiązywać nowe znajomości bez przemocy, korzystania ze środków psychoaktywnych czy innych wspomagaczy. Poprzez zorganizowanie Sympatycznej Olimpiady możemy pokazać młodym ludziom, że dorośli wspierają ich inicjatywę, która oparta jest na twórczej profilaktyce. Współczesna młodzież jest głodna uwagi dorosłych, potrzebują ich akceptacji, a także żywego kontaktu w relacjach z rówieśnikami. Sympatyczna Olimpiada może przyczynić się nie tylko do promowania życia bez uzależnień w środowisku lokalnym, ale także do spotkania i zjednoczenia ludzi w dążeniu do wspólnego celu. Ponadto pierwsza edycja Sympatycznej Olimpiady okazała się sukcesem. Młodzież pokazała, że potrafi się bawić i integrować bez wspomagaczy, potrafi bezpiecznie spędzać czas. Grupy wyjeżdżały zadowolone i uśmiechnięte. Kilka informacji zwrotnych od uczestników: "Najbardziej podobała nam się atmosfera, życzliwość wszystkich wolontariuszy, ale i uczestników, wiele uśmiechów nawet od obcych nam ludzi, wspólne tańce oraz warsztaty"; "Sądzę, że tematyka warsztatów była na tyle różnorodna, że każdy mógł wybrać coś dla siebie. Nawet warsztaty profilaktyczne, mimo że sam temat uzależnień np. od telefonu i internetu nie wydawał się interesujący, to były prowadzone bardzo ciekawie i kreatywnie." "Zostaliśmy bardzo miło powitani przez Wolontariuszy. Uczniowie naszej szkoły nawiązali nowe znajomości z koleżankami i kolegami z innych miast."

6. Beneficjenci zadania/projektu

Grupę adresatów stanowią przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu Gminy Barcin wraz z nauczycielami oraz około 100 członków PaTPORTÓW (uczniowie działający w przyszkolnych grupach realizujących program Profilaktyka a Ty (PaT) prowadzony przez Komendę Główną Policji z opiekunami i instruktorami), uczniów zaprzyjaźnionych szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z opiekunami.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

18000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

18000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Koszt zadania 18000


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00