Pomoc

Wiata do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Nabrzeże rzeki Noteć - teren przy Stanicy Żeglarskiej

3. Opis zadania/projektu

Głównym założeniem projektu jest postawienie wiaty przeznaczonej do przechowywania rowerów wodnych i kajaków z barcińskiej wypożyczalni sprzętu wodnego.

Należałoby wyznaczyć odpowiednią lokalizację dla wiaty na terenie przyległym do stanicy żeglarskiej lun na nabrzeżu rzeki Noteć. Wykonać odpowiednie podłoże pod wiatę - kostka brukowa i postawienie zadaszonego ogrodzenia - wiaty.

4. Szacunkowa wycena zadania

80.000,00 zł

5. Uzasadnienie

Z uwagi na duże zainteresowanie wielu grup społecznych turystyką wodną, zależy mi na: usprawnieniu logistyki wypożyczania sprzętu turystyczno - wodnego. Dotychczasowe składowanie sprzętu i codzienny transport z pomieszczeń stanicy na nabrzeże rzeki przyczynia się do wzmożonej eksploatacji i zwiększa częstotliwość uszkodzeń i usterek sprzętu.

Zminimalizuje się niepotrzebną eksploatację sprzętu poprzez codzienne przewożenie sprzętu z hangaru na nabrzeże rzeki i z powrotem, co wydłuży żywotność użytkowanego sprzętu przez społeczeństwo.

Realizacja w/w zadania pozwoli na lepszą i sprawniejszą organizację pracy osób obsługujących wypożyczalnię.

Usprawnienie pracy osobom zatrudnionym w wypożyczalni spowoduje, że wypożyczający turyści będą krócej oczekiwać na realizację usługi.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Z realizacji w/w zadania skorzystają różne grupy wiekowe nie tylko z naszej społeczności barcińskiej, ale także turyści z gmin ościennych, którzy korzystają z sprzętu turystyczno - wodnego.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

80000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

80000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Budowa wiaty zgodnie z opisem 80000


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00