Pomoc

Zwyczajni - Niezwyczajni

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Tabliczki opisujące niezwykłych obywateli miasta Barcin mogłyby znajdować się w parku miejskim za Tesco. Alternatywnym miejscem może być alejka na ul. Wierzbowej.

3. Opis zadania/projektu

Założeniem projektu jest utworzenie alei zwyczajnych - niezwyczajnych mieszkańców dawnego Barcina, która wyposażona będzie w tabliczki z granitowego obelisku oraz tablicy, na której będzie przedstawiony życiorys danej osoby, m. in.:

Apolonia Reinke, urodzona w Barcinie 5 września 1910 r.

W Szkole Podstawowej Nr 1 na Placu 1 Maja młoda sanitariuszka była świadkiem zastrzelenia niemieckiego żołnierza próbującego zbiec z aresztu. Jesienią 1939 roku została zabrana do obozu w Szubinie. Tam poddawano ją torturom. Biciem próbowano skłonić ją do wydania polskiego żołnierza, który dokonał egzekucji. Do końca zachowała niezłomną postawę, przez co 21 października o godz. 10.00 została rozstrzelana.

Leonard Kruczkowski, urodzony w Barcinie 18 października 1899 r.

Był dowódcą podczas powstania wielkopolskiego w 1918 r. W 1920 r. brał udział w wojnie Bolszewickiej. Dowodził batalionem podczas III powstania śląskiego. Walczył w oddziałach pancernych w bitwie pod Bruzą. W 1939 r. bronił Warszawy. Niestety po tym trafia do niewoli i zostaje zabrany do obozu w Niemczech. Po latach jednak udaje mu się wrócić do Barcina. Za swe zasługi uzyskał stopień wojskowy Majora, a w 1966 r. zostaje odznaczony Krzyżem Srebrnego Orderu Wojennego "Virtuti Militari".

Są to osoby, których życiorys zasłużył na upamiętnienie, lecz ich historia zatraciła sie w świadomości współczesnych mieszkańców.

4. Szacunkowa wycena zadania

15.000,00 zł

5. Uzasadnienie

Celem projektu jest upamiętnienie zasług obywateli Barcina. Mieszkańcy miasta przez okres kilku miesięcy mieliby możliwość proponowania osób, których historia według nich byłaby warta pamięci. Informacja o projekcie zostałaby ukazana w telewizji lokalnej oraz w prasie.

Życiorysy i postawy tych osób mogłyby być również omawiane na lekcjach wychowania obywatelskiego w szkołach, na postawie których uczniowie w swoich rodzinach oraz otoczeniu pozyskiwałyby wiedzę o podobnych osobach godnych przypomnienia i upamiętnienia.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Beneficjentami będą uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci, mieszkańcy miasta, gminy Barcin, jak również osoby czasowo przebywające i odwiedzające Barcin oraz okolice.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

15000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

15000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Realizacja zadania według opisu 15000


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00