Pomoc

Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 97 i 122) obręb 3 miasta Barcin

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Jest to droga prowadząca od ul. Kościelnej przy Banku Spółdzielczym do parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie oraz droga biegnąca od parkingu do obwodnicy (droga wojewódzka nr 254).

3. Opis zadania/projektu

Przebudowa drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową łączącą parking przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie z ul. Kościelną, ul. Biała Droga przy Banku Spółdzielczym oraz droga łącząca parking z obwodnicą - drogą wojewódzką nr 254.

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i na podbudowie z kamienia. Droga o szerokości zmiennej od 4 do 5m i długości około 200 m, pobocza plantowane i profilowane o szerokości 0,75 m. Odwodnienie nawierzchni będzie na teren zielony.

4. Szacunkowa wycena zadania

150.000,00 zł

5. Uzasadnienie

Jest to jedyna droga dojazdowa do parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie, do którego rodzice mogą bezpiecznie przywieźć swoje dzieci, a pracownicy dojechać do pracy. Obecnie z drogi tej również korzystają kierowcy autokarów, kiedy placówka organizuje wyjazdy do kina, teatru, wycieczki.

W chwili obecnej droga ta utwardzona jest kamieniem wapiennym i gruzem. W czasie opadów atmosferycznych droga zamienia się w błoto, powstają kałuże i wybijają się głębokie dziury. Taki stan drogi powoduje, że staje się trudna a nawet niebezpieczna do przejazdu, gdyż kierowcy muszą balansować aby ominąć powstałe przeszkody.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Z realizacji tego zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy: rodzice dowożący dzieci do przedszkola, pracownicy tej placówki, właściciele i mieszkańcy ul. 4-go Stycznia, ul. Kościelnej, dla których jest to jedyny dojazd do swoich posesji, mieszkańcy mający działki przy obwodnicy, klienci BS oraz osoby przyjeżdżające do kościoła, a także pracownicy Wodbaru odbierający odpady komunalne. T

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

150000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

150000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Przebudowa drogi wg opisu 150000


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00