Pomoc

Łączymy Pokolenia za pomocą piosenki

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Barcina, na placu parkingowym przy Hali Widowiskowo - Sportowej

3. Opis zadania/projektu

Co miesiąc, od maja do lipca 2018 r. będą odbywały się koncerty muzyki popularnej w latach 60-70-80.

Przed głównym wykonawcą występować będą z minireczitalami uczestnicy sekcji wokalnej Miejskiego Domu Kultury.

Koncerty będą miały charakter otwarty, dla wszystkich chętnych, ale z głównym nastawieniem na Młodzież i Seniorów. To Młodzież ma spowodować, aby dziadkowie, babcie uczestniczyli w koncertach. Seniorzy i Młodzież będą pomagać w dotarciu na koncert osobom starszym, samotnym, wymagającym pomocy opiekuna.

Młodzież ze starszych klas szkół podstawowych i liceum oraz ich rodzice oraz sprawni dziadkowie będą współpracowaliby w organizacji koncertów. Koordynacją tych działań zajmie się Młodzieżowa Rada Gminy i Gminna Rada Seniorów.

Zaangażowanie Młodzieży polegać będzie na:

-przyprowadzeniu na koncert rodziców i dziadków,

-występach przed koncertem głównym uczestników sekcji wokalnej Miejskiego Domu Kultury.

Zaangażowanie Młodzieży i Seniorów polegać będzie na:

-przyprowadzeniu na koncert osób w wieku senioralnym - potrzebujących opiekuna,

-pomocy Seniorom w sytuacjach niepełnosprawności i innych,

-pomocy w przygotowaniu do koncertu: ustawianiu krzeseł i ławek,

-pomocy w porządkowaniu po koncercie.

Organizacja koncertów odbędzie się za pośrednictwem Miejskiego Domu Kultury.

4. Szacunkowa wycena zadania

Maj - Zespół "Śląska kapela biesiadna B.A.R." - wynagrodzenie 8000 zł, ZAIKS 800 zł, ochrona 500 zł - razem: 9300 zł

Czerwiec - Zespół "Tercet egzotyczny" - wynagrodzenie 14300 zł, ZAIKS 1430 zł, ochrona 500 zł - razem: 16230 zł

Lipiec - Irena Santor - wynagrodzenie 12000 zł, ZAIKS 1200 zł, ochrona 500 zł - razem: 13700 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 39230 zł.

5. Uzasadnienie

Głównym celem realizacji projektu jest integracja międzypokoleniowa.

W/w zadanie dąży do ograniczania i znoszenia barier między przedstawicielami różnych generacji.

Społeczeństwo Barcina się starzeje. Relacje międzypokoleniowe słabną. Rozwój usług informatycznych oddala dzieci i młodzież od osób starszych, a przebywanie młodzieży wśród Seniorów ma charakter wychowawczy. Poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz poprzez przebywanie we wspólnej przestrzeni ma miejsce budowanie wspólnoty międzypokoleniowej.

Cele szczegółowe zadania:

-zaktywizowanie wolontariatu międzypokoleniowego i młodzieżowego na rzecz wspierania ludzi w wieku senioralnym,

-zwiększenie udziału Seniorów w życiu kulturalno-rozrywkowym Barcina,

-urozmaicenie życia kulturalno- rozrywkowego,

-promocja uzdolnień wokalnych młodzieży naszej Gminy,

-propagowanie postrzegania seniorów jako równoprawnych uczestników życia społeczno-kulturalnego,

-niwelowanie międzypokoleniowego dystansu kulturowego,

-aktywizacja społeczeństwa do podejmowania inicjatyw.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Najbardziej na realizacji zadania skorzystają Seniorzy i Młodzież.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

39230 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

39230 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Maj - wynagrodzenie artystów 8000
Maj - ZAIKS 800
Maj - ochrona 500
Czerwiec - wynagrodzenie artystów 14300
Czerwiec - ZAIKS 1430
Czerwiec - ochrona 500
Lipiec - wynagrodzenie artysty 12000
Lipiec - ZAIKS 1200
Lipiec - ochrona 500


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00