Pomoc

III Festiwal Nauki i Pasji "Pokaż co potrafisz"

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Barcina, na Stadionie Miejskim (pomieszczenia w budynku, murawa oraz parkingi) oraz na Hali Widowiskowo - Sportowej

3. Opis zadania/projektu

Z okazji Dnia Dziecka w ramach projektu odbywać się będą prezentacje indywidualne i grupowe oraz towarzyszące im działania i akcje pod nazwą "III Festiwal Nauki i Pasji". W ramach Festiwalu uczniowie wraz z dorosłymi (nauczycielami, rodzicami, dziadkami) prezentować będą swoje pasje, zainteresowania, zdolności i umiejętności: wokalne, taneczne, plastyczne, techniczne, dziewiarskie, kulinarne, przyrodnicze, sportowe, czytelnicze. Cała gama aktywności dzieci wraz z ich nauczycielami, rodzicami, dziadkami z terenu całej gminy będzie miała okazje zaprezentować własne talenty jak i zobaczyć i doświadczyć wiele innych pasjonujących dziedzin kultury i nauki, jednocześnie zachęcając do nauki tworzenia, do działania zarażając młodsze pokolenie do swoich pasji. Będzie można odkryć drzemiące w nas pokłady zainteresowań dziedzinami, których nie znamy. Projekt pokaże, że nauka, pasje, talenty oraz zainteresowania łączą, a nie dzielą pokolenia od najmłodszych do najstarszych.

Festiwal odbywać się będzie w ciągu dwóch dni:

I dzień (29.05.2018 r.) - dzieci w wieku od 7 do 11 lat, wraz z rodzicami i dziadkami przygotują prezentacje swoich zainteresowań, pasji, talentów dla dzieci młodszych.

II dzień (30.05.2018 r.) - dzieci i młodzież od 12 roku życia wraz z rodzicami i dziadkami przygotują prezentacje swoich zainteresowań, pasji, talentów dla dzieci starszych i młodzieży.

Festiwalowi będą współtowarzyszyć dodatkowe akcje i działania: pokazy strażackie, policyjne, wojskowy tor przeszkód, akcja każdy jest FIT - piramida zdrowia, zawody sportowe na wesoło, salon dziwnych fryzur, dmuchane miasteczko.

4. Szacunkowa wycena zadania

1. Zakup owoców, słodyczy, napojów dla uczestników - 1500,00 zł

2. Gadżety promujące Festiwal - 500,0 zł

3. Dowóz dzieci na Festiwal - 1200,00 zł

4. Dmuchane miasteczko - 3500,00 zł

5. Animacje - teatr - 2500,00 zł

6. Materiały papiernicze do przygotowania stoisk - 800,00 zł

Razem koszt zadania: 10000,00 zł

5. Uzasadnienie

Projekt będzie służył promowaniu oraz ujawnianiu zdolności, pasji i szczególnych umiejętności mieszkańców naszej gminy.

Cele projektu:

1. Popularyzacja takich dziedzin życia jak: nauka, kultura i sztuka, profilaktyka, zdrowie i sport oraz to, że dziedziny te łączą pokolenia.

2. Promocja wśród mieszkańców gminy Barcin osiągnięć naukowych, technicznych, artystycznych, sportowych zarówno uczniów jak i dorosłych.

3. Rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą, sztuką i nauką.

4. Zachęcanie do rozwijania własnych pasji i zainteresowań wśród młodszych i starszych mieszkańców Barcina.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Z realizacji zadania skorzystają dzieci, młodzież, ich rodzice oraz dziadkowie.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

10000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

10000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Zakup owoców, słodyczy, napojów dla uczestników 1500
Gadżety promujące Festiwal 500
Dowóz dzieci na Festiwal 1200
Dmuchane miasteczko 3500
Animacje - teatr 2500
Materiały papiernicze do przygotowania stoisk 800


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00