Pomoc

PODRÓŻOMANIACY - spotkania z piszącymi podróżnikami

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Letnia czytelnia lub w razie niepogody przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie, ul. LWP 4a. Termin realizacji : kwiecień - wrzesień 2018 r.

3. Opis zadania/projektu

Projekt zakłada zorganizowanie festiwalu podróżniczego, na którego realizację składają się spotkania z osobami piszącymi książki podróżnicze oraz wydarzenia towarzyszące - instruktaż dziennikarski i fotograficzny oraz piknik rodzinny. Przewiduje się zorganizowanie czterech spotkań autorskich z piszącymi podróżnikami:

I. Beata Pawlikowska

II. Marek Koprowski

III. Arkady Fiedler

IV. Wojciech Cejrowski

oraz dwóch spotkań instruktażowych:

I. fotograficzne z Krzysztofem Piaseckim - jak robić interesujące i profesjonalne zdjęcia nie tylko za pomocą aparatu fotograficznego

II. dziennikarskie z Wojciechem Jagielskim lub Markiem Pindralem - jak pisać reportaż czy relację z podróży,

a także piknik rodzinny - spotkanie z kilkoma podróżnikami, np.:

- Michał Szulim

- Sebastian Hennig i Wojciech Malicha

- Krzysztof Nowakowski.

4. Szacunkowa wycena zadania

35.000,00 zł

5. Uzasadnienie

Celem zadania jest wyjście naprzeciw potrzebom społeczeństwa i umożliwienie mieszkańcom Gminy spotkania się ze znanymi z ekranu telewizyjnego i prasy ludźmi oraz pokazanie tym, którzy nie mogą podróżować, dalekich, ciekawych miejsc, odległych nie tylko geograficznie, ale i kulturowo.

Uczestnicząc w spotkaniach w bibliotece publicznej w Barcinie zauważyłam, że spotkania z podróżnikami cieszą się dużym zainteresowaniem. Ludzie podróżujący wykonują zdjęcia nie zawsze dobrej jakości, przydałyby się warsztaty, które wyjaśnią czy nauczą jak je robić. Mieszkańcy, często piszą wspomnienia, prowadzą dzienniki, kroniki. Warsztaty dziennikarskie przybliżyłyby tym osobom jak pisać relacje z podróży. Myślę, że realizacja projektu "Podróżomaniacy - spotkania z piszącymi podróżnikami" uatrakcyjni i urozmaici czas wolny mieszkańcom z terenu gminy Barcin. Pozwoli im na spotkanie i rozmowę ze znanymi i nieprzeciętnymi podróżnikami.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy miasta (różnych grup wiekowych, szczególnie seniorzy i młodzież) oraz wszystkie zainteresowane osoby, które będą uczestniczyły w spotkaniach.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

35000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

35000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Realizacja zadania wg opisu 35000


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00