Pomoc

Przyszłość w naszych rękach

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Barcina, na Hali Widowiskowo - Sportowej oraz w Laboratorium Przyszłości Edulab.

3. Opis zadania/projektu

Na HWS w maju 2018 r. planujemy stanowiska związane z programowaniem, automatyką, robotyką oraz klockami Lego. Dzieci będą mogły zwiedzać wystawy i poznać zasady działania robotów, wykorzystać klocki Lego do zabawy z rodzicami, a to prowadzi do innowacyjności myślenia oraz do rozwinięcia kompetencji kluczowych ważnych na dalszych etapach życia dziecka oraz osoby dorosłej. Będzie to impreza otwarta dla całej społeczności lokalnej. W czerwcu planujemy wyjazdy dzieci do Laboratorium Szkoły Przyszłości Edulab, by mogły doświadczyć eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania za pomocą supernowoczesnej technologii. Dzięki wizycie w Edulabie dostarczymy dzieciom e-umiejętności oraz umiejętności pracy w grupie.

4. Szacunkowa wycena zadania

1. Koszt prezentacji 6 wystaw, transport prezentowanych przedmiotów, wynagrodzenie prowadzących - 4000,00 zł

2. Materiały papiernicze do przygotowania stanowisk - 100,00 zł

3. Wyjazd do Poznania - 9 autokarów - 10800,00 zł

4. Bilety do Edulabu - 18 zł dla 396 dzieci - 7128,00 zł

Razem koszty: 22028,00 zł

5. Uzasadnienie

Dzięki wirtualnym technologiom można odtwarzać realne sytuacje, stać się zaawansowanym trenażerem, stymulatorem procesów, poligonem dla służb ratunkowych, nauczyć się cech przywódczych, kreatywności. Zabawy w laboratorium przyszłości pozwolą przełamać bariery i lęki dziecka. Nauczy go innowacyjnego myślenia oraz jak połączyć świat wirtualny z realnym. Nasze dzieci będą miały szanse doświadczyć czegoś, czego w szkolnych i domowych warunkach nie doświadczą wcale.

Projekt będzie służył przygotowaniu dzieci z naszej gminy do wykonywania w przyszłości e-zawodów, które będą znajdowały zapotrzebowanie w świecie rozwijającej się technologii oraz robotyki.

Rodzicom projekt ten pomoże nauczyć się bawić z dzieckiem tak, aby go rozwijać, a także sprawić, że dorośli również będą pozyskiwali nowe umiejętności związane z nowoczesną technologią. Pomogą przybliżyć dorosłym, a nie jak najczęściej się dzieje oddalić od dalszego rozwoju, co jak wiemy jest bardzo ważne, by pokolenia od siebie wzajemnie korzystały, a nie oddalały.

Projekt ten zarazem nie pozwoli nam stać w miejscu, w obliczu tak intensywnego rozwoju nowoczesnej technologii, za którą nie jesteśmy w stanie nadążyć. Kieruje zatem naszym myśleniem, myśleniem naszych dzieci, w której e-umiejętności będą nieocenione.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Poprzez styczność z nowoczesną technologią, która prowadzi do myślenia innowacyjnego, ku przyszłości z realizacji zadania skorzystają dzieci i rodzice.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

22028 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

22028 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Koszt prezentacji 6 wystaw, transport prezentowanych przedmiotów, wynagrodzenie prowadzących 4000
Materiały papiernicze do przygotowania stanowisk 100
Wyjazd do Poznania - 9 autokarów 10800
Bilety do Edulabu - 18 zł dla 396 dzieci 7128


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00